کلیه ناوگان حمل و نقل شرکت برنج آنلاین مجهز به دستگاه های کارت خوان می باشند