شرایط اعطای نمایندگی

1- داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران (ممنوع المعامله نبودن، داشتن کارت پایان خدمت و ….)
۲- نداشتن سوء پیشینه ی کیفری و همچنین نداشتن سابقه ی محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
۳- قبول شرایط عمومی نحوه ی همکاری
۴- ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت
۵- داشتن محل فعالیت مناسب و متعلق به خود (کسانی که این شرط را داشته باشند در اولویت هستند).
۶- ارائه مجوزهای لازم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و …
۷- ارائه مدارک شناسایی شخصی شامل؛ کپی کارت ملی، کپی شناسنامه و دو قطعه عکس
۸- آدرس پستی دقیق که شامل (کد پستی، تلفن ثابت و تلفن همراه)
۹- چک تضمینی جهت حسن انجام کار (داخل قرارداد ذکر می شود)

در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل فرمایید تا جزئیات مربوط نحوه ی همکاری در اختیار شما قرار گیرد