شرایط اعطای نمایندگی

1- داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران (ممنوع المعامله نبودن، داشتن کارت پایان خدمت و ….)
2- نداشتن سوء پیشینه ی کیفری و همچنین نداشتن سابقه ی محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
3- قبول شرایط عمومی نحوه ی همکاری
4- ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت
5- داشتن محل فعالیت مناسب و متعلق به خود (کسانی که این شرط را داشته باشند در اولویت هستند).
6- ارائه مجوزهای لازم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و …
7- ارائه مدارک شناسایی شخصی شامل؛ کپی کارت ملی، کپی شناسنامه و دو قطعه عکس
8- آدرس پستی دقیق که شامل (کد پستی، تلفن ثابت و تلفن همراه)
9- چک تضمینی جهت حسن انجام کار (داخل قرارداد ذکر می شود)

در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل فرمایید تا جزئیات مربوط نحوه ی همکاری در اختیار شما قرار گیرد