شرکت برنج آنلاین آمادگی خود را جهت صادرات انواع برنج درجه یک ایرانی اعلام می نماید

از کلیه تجار و بازرگانان محترم تقاضا می شود جهت ثبت سفارش به محل شرکت مراجعه نمایند

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت برنج آنلاین