انواع برنج ایرانی

انواع برنج صدری

حسن سرایی ( صدری ممتاز ) – سالاری – دمسیاه – دم سفید – دم زرد – دم سرخ – هاشمی – علی کاظمی – شاه پسند

ارقام صدري از بهترین و مرغوبترین ارقام کیفی برنج بومی یا محلی کشور بوده که در استان گیلان و سایر نقاط کشور کشت می گردد.میزان پروتئین موجود در دانه برنج بالای 8 درصد و در آزمون مالش بین دو کف دست,چربی بخوبی قابل لمس می باشد

انواع برنج طارم

موسی طارم – طارم دیلمانی – سنگ طارم – طارم رشتی – اهلمی طارم – سنگ جو – طارم امیری – طارم محلی – رشتی سرد

ارقام طارم همانند صدري از بهترین و مرغوبترین ارقام کیفی برنج می باشد که مبدا آن در مازندران و نسبت به نوع صدري کمی کوتاه و چاق تر و برنج پخته شده آن ساعتها پس از پخت خوش خوراك و نرم باقی می ماند و در آزمون مالش بین دو کف دست نیز همانند برنج صدري چربی دانه قابل لمس است.

انواع برنج پر محصول

خزر – فجر – نعمت – ندا – سپید رود – هراز – آمل 3 – ساحل – شفق – کادوس – دشت – چرام 3 – زاینده رود – کوهرنگ – یاسوج 1 – سازندگی – آمل 2 – هیبرید

خصوصیات برخی از ارقام برنج پر محصول
ارقام پر محصول برنج از تلاقی یا دورگه گیري دو رقم برنج که داراي خصوصیات مختلف از قبیل مقاوم در مقابل آفات و بیماریها , ارتقاي کیفیت دانه برنج , تقویت خواص مطلوب و حذف معایب آن و در نهایت دستیابی به عملکرد و تولید بالا بدست آمده است.خصوصیات کیفی این ارقام عطر , بو , طعم , بازار پسندي و هضم مناسب نسبت به ارقام بومی کمتر ولی از نظر میزان تولید و عملکرد بیشتر می باشد .

  • برنج عنبربو
  • برنج چمپا بودار
  • برنج قشنگه
  • برنج بینام
  • برنج قصرالدشتی
  • برنج محمدی
  • برنج حسنی
  • غریب
  • برنج گرده