شما از لحظه ثبت سفارش برنج تا تحویل توسط سامانه هوشمند پیامک شرکت برنج آنلاین در جریان سفارش های خودتان قرار خواهید گرفت